Renoviranje kupatila 

  • 0

Renoviranje kupatila 

Category : Blog

Ako imate tu sreću da se useljavate u novi stan ili kuću, onda ne morate da brinete o tome da li je hidroizolacija kupatila u redu, da li su cevi u kuhinji postavljene onako kako treba i o sličnim problemima, sa kojima se svakako susreću ljudi, koji se useljavaju u već korišćene stanove ili kuća. 

Često prilikom preseljenja mnogi se odlučuju najpre da renoviraju kupatilo, a neretko i kuhinju, te da upravo te prostorije osposobe za korišćenje onako kako njima odgovara. 

Vrlo je važno i da tom prilikom bude postavljena adekvatna hidroizolacija, odnosno da cevi u kupatilu budu postavljene prema pravilima, zatim da slivnici budu izolovani onako kako je predviđeno. Isto to se odnosi i na kuhinju, prosto zato što ako nije celokupan postupak renoviranja izvršen onako kako to predviđaju pravila, vrlo je verovatno da ćete često zvati vodoinstalatera u pomoć. 

Zbog čega je hidroizolacija kupatila bitna? 

Sam pojam hidroizolacija jasno ukazuje na to da određena prostorija u stanu ili kući, odnosno u bilo kom drugom prostoru treba da bude adekvatno zaštićena, kako voda ne bi prodirala. Upravo zato je hidroizolacija kupatila nešto o čemu posebno vodoinstalateri vode računa prilikom gradnje kupatila ili njegovog renoviranja. 

Naravno da se vlasnici određenog stambenog ili poslovnog prostora i te kako pribojavaju da ne dođe do curenja, a posebno ako je na primer tuš kabina postavljena tako da bude u ravni poda. U slučaju da hidroizolacija kupatila nije urađena prema pravilima, odnosno da vodoinstalater nije vodio o tome računa, neretko se događa da dođe do curenja, pa i do plavljenja kako tog kupatila, tako isto i onoga koje se nalazi u stanu ispod. Međutim, ako hidroizolaciju majstor bude postavio onako kako je predviđeno pravilima, nema nikakve bojazni da može da dođe do curenja. 

Na tržištu postoji nekoliko vrsta hidroizolacije, a vodoinstalateri će na osnovu procene stanja kupatila da odluče o tome koja je opcija najbolja. 

Jedna je takozvana jednokompetentna, koja podrazumeva mešanje sa vodom, a postoji mogućnost i da hidroizolacija kupatila bude dvokomponentna, u kom slučaju se jednostavno mešaju dve supstance, ali se ne koristi voda. Pojedini vodoinstalateri koriste i već pripremljene hidroizolacije, ali i poliuretanske. Svakako će oni proceniti koja je opcija najbolja u konkretnom slučaju. 

O čemu treba posebno voditi računa? 

Pod pretpostavkom da nećete sami da se upustite u ovu avanturu, trebalo bi da znate da vodoinstalateri i te kako vode računa o tome da hidroizolacija kupatila bude izvršena onako kako predviđaju uobičajena pravila. 

Najvažnija je priprema podloge, koja mora biti čista i potpuno ravna. Bude li se dogodilo da na podlozi postoje bilo kakve pukotine ili udubljenja, podrazumeva se da će ih vodoinstalater najpre popuniti, zatim očistiti podlogu i pripremiti je za postavljanje hidroizolacije. 

Posle toga će, u zavisnosti od toga koja je hidroizolacija kupatila izabrana da izvrši njenu pripremu.

Uobičajeno je da se hidroizolacija prvo mora postaviti na zidove kupatila, a tek onda na pod. Vodoinstalateri će posebno voditi računa o delovima u kupatilu, koji se smatraju najosetljivijim, kao što je na primer prostor oko tuš kabine. 

Tek nakon što se hidroizolacija kupatila osuši, vodoinstalater će pristupiti postavljanju keramičkih pločica i sanitarnih i elemenata. U zavisnosti od vrste hidroizolacije, period sušenja može biti različit. 


Leave a Reply

Pretraga

Komentari

    Arhiva