Kako se koristi koristi streč folija za selidbe i transport?

  • 0

Kako se koristi koristi streč folija za selidbe i transport?

Category : Blog

Neposredno pre nego što započne proces preseljenja, potrebno je dobro se pripremiti. Inače je poznat podatak da se selidba svrstava u najstresnije situacije u životu ljudi, pa čak i ako se selidba vrši na neko bolje mesto, nevezano za to da li je u pitanju stambeni ili poslovni prostor. 

Naime, razlog za to je vrlo jednostavan, prosto zato što treba sve stvari koje trenutno koristimo preseliti potpuno bezbedno, ali je baš iz tog razloga neophodno i dobro se organizovati. 

U tom smislu je posebno važno pripremiti kutije za pakovanje, na prvom mestu, s tim što i streč folija i ona koja se naziva pucketavom i te kako mogu pomoći tom prilikom. 

Šta je streč folija?

Materijal koji se koristi kako za ličnu ili kućnu upotrebu, tako isto i u industriji, a koji ima za cilj najbolji mogući način zaštite predmeta koji se transportuju naziva se streč folija. U principu, osnovna svrha koju ovaj zaštitni materijal ima jeste da se u toku transporta konkretni proizvodi zaštite ne samo od prljanja, nego i od vlage, te da se u istom stanju prenesu iz tačke A u tačku B.

U zavisnosti od toga koji se proizvodi pakuju, zavisiće i svrha koju streč folija ima. Naime, primera radi, ako se prilikom preseljenja moraju spakovati stakleni ili keramički, odnosno predmeti izrađeni od osetljivih materijala, onda je ili streč folija ili pucketava folija pravi izbor.

Koje karakteristike ima streč folija?

Pored toga što je prepoznata kao izuzetno dobro sredstvo zaštite, streč folija poseduje i veliku moć istezanja. Takođe je otporna na oštećenja, a karakteriše je i visoka providnost, što u velikoj meri olakšavaju celokupan proces preseljenja, odnosno transporta. Takođe, u domaćinstvima se folija može koristiti i za očuvanje svežine namirnica, s tim što svakako njene karakteristike zavise i od tipa proizvoda koji se pakuje, ali i generalno od proizvođača. 

U principu, streč folija je jaka i elastična, a karakteriše je i visoka otpornost na kidanje. Budući da ima lepljivost samo sa unutrašnje strane, olakšava postupak pakovanja, prosto zato što se prilikom korišćenja streč folije na primer za palete, neće desiti da se jedna paleta zalepi za drugu. 

Interesantno je pomenuti i to da postoje proizvođači koji se mogu pohvaliti time da njihova streč folija ima stepen rastegljivosti čak do 160 procenata. Sve to znači da 1 metar takve vrste folije može da se rastegne bez mogućnosti kidanja čak do 2,6 metara. Uopšteno govoreći, u proseku se streč folija rasteže do oko 80 procenata, što u primeru znači da ako je u pitanju komad dužine jednog metra, on se može potpuno bezbedno rastegnuti do dužine od 1,8 metara. Iz tog razloga se kao jedna od bitnih karakteristika streč folije ističe i ekonomičnost, prosto zato što će biti značajno manji utrošak tog materijala. 

Gde se još koristi streč folija?

Pored toga što se može koristiti u domaćinstvu za očuvanje svežine namirnica i prilikom selidbi, streč folija se koristi i u industriji, prilikom pakovanja različitih proizvoda. 

Uz sve to, postoji i posebna vrsta, koja je poznata kao poljoprivredna streč folija. Osnovna svrha koju ima jeste da zadrži vlagu u konkretnom zemljištu i da na taj način poboljša i ubrza rast useva. Takođe, postoji i poljoprivredna streč folija koja je mahom crne boje, a koja se u praksi koristi kako bi bio sprečen rast korova na usevima.


Leave a Reply

Pretraga

Komentari

    Arhiva