Prednosti i ograničenja video nadzora

  • 0

Prednosti i ograničenja video nadzora

Povećani rizici po bezbednost ljudi i imovine širom sveta i pretnje terorizma uslovili su značajno veću primenu i brzi razvoj tehnologije video nadzora. Primena brzo raste kako u javnom prostoru tako i na objektima u privatnom vlasništvu. 

Koristi se za nadzor i zaštitu objekata, kao što su kuće, trgovine, banke, škole, bolnice i poslovni prostori. Nadgledaju javni prostor u gradovima, radno okruženje u kompanijama, proizvodne procese u industriji. Prate saobraćaj na putevima i u vozilima javnog prevoza. Ima ih takoreći svuda. 

Video nadzor je sistem i tehnologija koja snima ili emituje uživo video signal sa ciljem praćenja i nadziranja objekata, prostorija, lokacija i događaja. Osnovna namena je povećanje bezbednosti lica i imovine na mestu pokrivenom nadzorom, a može se koristiti i u druge svrhe. 

Ima niz prednosti, ali se mora voditi računa i o zakonskim ograničenjima za korišćenje video nadzora, pre svega u cilju zaštite privatnosti ličnosti.

Prednosti video nadzora

Prednosti video nadzora čine ga veoma popularnim u brojnim situacijama javne i privatne upotrebe. 

Široka popularnost je u njegovoj funkciji odbijanja potencijalnih prestupnika i provalnika, kao i sprečavanja težih oblika ugrožavanja lica i imovine. 

Preventivna zaštita objekata kao što su kuće, stanovi, poslovni prostori, pruža određenu sigurnost vlasnicima da će video nadzor biti dovoljna zaštita njihove imovine. 

Vidljivo obaveštenje o postojanju nadzora smanjuje rizik od krađa, vandalizma i drugih neželjenih aktivnosti, jer potencijalni prestupnici znaju da ih mogu snimati kamere.

Kontinuiran video nadzor daje snimke i dokaze o događajima. U realnom vremenu omogućava brzo reagovanje i sprečavanje planirane radnje izvršilaca. Ako se analizira snimak onda to može biti dokazni materijal o izvršenom prestupu, sa identifikovanjem počinilaca i daljim postupkom procesuiranje okrivljenih. 

Daljinsko nadziranje u realnom vremenu

Nove tehnologije koje se ubrzano unapređuju omogućavaju daljinsko nadziranje objekata ili poslovnih procesa putem interneta. Pa i kada korisnici ne vrše nadzor u realnom vremenu, saznanje učesnika da takva mogućnost postoji utiče na postupanje u skladu sa propisanim i očekivanim. To održava radnu disciplinu, odgovorno ponašanje i povećava radni učinak zaposlenih.  

Ujedno to može biti i prednost onih koje kontroliše video nadzor, zaposlenih ili posetilaca, jer u neželjenom slučaju gde su pretrpeli posledice ne svojom krivicom, video materijal može biti dokaz njima u prilog. Tada video zapisi mogu poslužiti kao dokaz za osiguranje u slučaju nesreće, krađe ili drugih nepredviđenih događaja, čime se olakšava proces osiguranja i naknade štete.

Ono što je zajednička korist društva je da video nadzor u javnim prostorima doprinosi poboljšanju sigurnosti cele zajednice i ujedno smanjenju kriminalnih aktivnosti.

Zakonska ograničenja video nadzora

Nema jedinstveno prihvaćenih zakonskih normi koje na međunarodnom nivou ograničavaju video nadzor, mada se kao zajednički imenitelj može smatrati zaštita privatnosti građana, očuvanje sigurnosti lica i imovine i obezbeđenje dokaza za incidente i krivična dela.

U mnogim zemljama, video snimci koji sadrže lične podatke podležu zakonima o zaštiti podataka, kao što je Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) u Evropskoj uniji. Ovo može uključivati obavezno obaveštavanje nadležnih o povredi podataka.

Zakonska regulativa obično obavezuje da se za video nadzor daju saglasnosti ili obaveštenja. Time može biti obuhvaćena i saglasnost ljudi pod nadzorom o preduzimanju takve aktivnosti. 

Zakonsko ograničenje mesta snimanja po pravilu se primenjuje na ona mesta gde se može ugroziti privatnost lica, kao što su toaleti, svlačionice ili druge prostorije gde se očekuje privatnost. 

U specifičnim i posebno osetljivim slučajevima zakonom se propisuju načini i dužina čuvanja video materijala. Uz ovo ide i regulisanje prava pristupa čuvanom video materijalu.

Deo ove zakonske regulative mogu biti i često sporna prava prisluškivanja određenih lica. 

Ako video snimci postanu relevantni u krivičnom postupku, zakoni o dokazima regulišu kako se ti snimci mogu koristiti tokom suđenja. 

Zakonska regulativa je podložna promenama pa je korisno biti informisan i o uvođenju i kasnijim izmenama pojedinih zakonskih ograničenja korišćenja nadzora. 


Log out of this account

Leave a Reply

Komentari

    Arhiva