Ugradnja lifta u kuci

  • 0
lift u kuci

Ugradnja lifta u kuci

Category : Blog

Veliki stambeni prostori, stanovi, kuće ili poslovni objekti, grade se na sve više i više spratova. To zahteva pored kvalitetnog stepeništa, ugradnju lifta za ubrzavanje ulaska, izlaska i dolaska na spratove. Danas je sve češća pojava da se domovi grade u ogromnoj kvadraturi, sa dosta spratova, prostorija i hodnika. Potreba nameće ugradnju liftova, što nije tako jednostavna procedura. Zahteva pre svega vangabaritni transport, pažljivo sklapanje i rasklapanje delova, montaže, provere i testiranja. Međutim, pogodnosti koje pružaju liftovi su mnogostruke, tako da se svakodnevno kretanje olakšava, ne ugrožavajući arhitektonski izgled i enterijer kuća.

Prevoz lifta od proizvođača do kuće

Liftovi zahtevaju poseban vid prevoza, i to je najčešće vangabaritni transport, što je specijalni vid, koji omogućava niz prednosti. Reč je o prevozu teških tereta iz najudaljenijih zemalja sveta, okruženja ili unutrašnjosti njenih granica, koji transportuje predmet koji je prevelik za samu regiju i put kojim se prevozi. To znači da ako se odlučite za lift koji se proizvodi u inostranstvu, vangabaritni transport će vam omogućiti brzo i bezbedno prevoženje do kuće. Pored prevoza, ovaj vid transporta omogućava dozvole za specijalne transporte, manipulaciju teretom, zatim montažu i demontažu, obezbeđuje tehničku pratnju za ugradnju i saglasnosti državnih organa za velike prevozne ture.

Tako, vangabaritni transport liftova podrazumeva specijalan prevoz teških delova liftova svih dimenzija, sklopljenih na bezbedan način, bez ugrožavanja sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju i samog tereta. Tačno je i to da se neki liftovi prevoze u jednom delu, bez mogućnosti rasklapanja na sitnije elemente, osim rezervnih ili dodatnih delova. Ovakav transport, kao što je već istaknuto, omogućava i pratnju samog velikog tereta od strane drugih vozila, a po potrebi i policije.

Lift u domu – ugradnja

Kada se lift dostavi ispred kuća od strane prevoznika za vangabaritni transport, ugradnju vrše specijalizovana lica proizvođača, posebni montažeri servisa i drugi stručnjaci za ugradnju. Možete odabrati najnovije vakuum liftove koji štede prostor, neprimetni su i veoma brzo i lako se ugrađuju. Ovi liftovi su na mnogim tržištima ispred konkurencije jer omogućavaju postavljanje bez potrebe postojanja posebnih prostorija. Na taj način štede i prostor, a i ne zahtevaju neke posebne pripreme prostora. Takođe, štede energiju prilikom spuštanja, kada su troškovi gotovo na nuli. Funkcionalnost, estetika i finansijske uštede ono su što izdvaja ovaj vid liftova. Najčešće se ugrađuju providni liftovi ovog tipa, koji imaju kapacitet do tri osobe i konstrukcija se postavlja od poda do plafona najvišeg sprata građevine, odnosno kuće. Pored toga, obično su kružnog oblika, uski i mogu da budu kreativnog dizajna.

Pored ove vrste, postoje i hidraulični liftovi, sa sigurnosnim putevima koji se u praksi nazivaju „kućni liftovi“. Oni su takođe jednostavni za ugradnju, a cena zavisi od brzine kretanja. Vangabaritni transport prevozi ovakve liftove planski na datu adresu, gde se ugrađuju bez mašinskih postrojenja. Pored ovih samonosećih, postoje i tradicionalni liftovi, koji zahtevaju prostor za ugradnju, veći broj radnika koji ih ugrađuju, transport velikim prevoznim sredstvima, detaljan rad i montažu, kao i vreme da zazidani i ugrađeni delovi budu spremni za upotrebu. Vangabaritni saobraćaj omogućava da se preveze bilo koja vrsta konstrukcije za liftove na velike razdaljine, uz niske troškove, štedeći vreme, snagu i novac.

Sve više savremenih kuća gradi se na više nivoa, što pored stepenica, često podrazumeva ugradnju i različitih liftova – spoljašnjih ili unutrašnjih, kako bi se jednostavnije povezali segmenti objekata. Pre ugradnje potrebno je razmišljati o transportnu tako ogromnih struktura, i za to je rešenje vangarabitni transport. Za samu ugradnju neophodne je nekad više, nekad manje vremena, prostora i montažera, u zavisnosti od vrste i kapaciteta lifta. Svakako funkcionalnosti koje pruža su mnogostruke za kretanje u kućama velike površine.

Pročitajte još zanimljivih i korisnih tekstova sa našeg bloga.


Log out of this account

Leave a Reply

Komentari

    Arhiva