Sve što treba da znate o krovnim panelima

  • 0

Sve što treba da znate o krovnim panelima

Category : Blog

Krovni paneli, kao što i sam naziv govori, služe za izolaciju krovnih sistema. Njihova konstrukcija je laka sa unutrašnjom ispunom od termoizolacionog materijala i dve strane lima. Bitno je pomenuti da za upotrebu krovnih panela mora postojati dobra krovna konstrukcija koja nosi izrađene panele. Iako su laka nosivost i postojanost termoizolacionog materijala značajni za poboljšanje performansi proizvoda, krovni paneli poseduju pojedine mane. Mane se ispoljavaju kroz otežan stepen ventilacije same prostorije, naročito kod velikih industrijskih hala. Navedena mana može biti prevaziđena, ugradnjom jakih ventilacionih sistema, naročito u proizvodnim halama i salonskim centrima. 

Najbolja ispuna krovnih panela u vidu mineralne vune

Na osnovu ugrađenih termoizolacionih materijala, određuje se cena krovnih panela njihova izdržljivost i otpornost. Najlošije karakteristike poseduje stiropor. Stiropor je veoma lagan materijal koji poseduje opravdanu ekonomsku isplativost. Stiropor se koristi kao ispuna kod krovnih panela sa lakom konstrukcijom, upravo radi uštede finansijskih sredstava. 

Najveću prednost i stepen zaštite poseduje mineralna vuna. Mineralna vuna poseduje izvestan stepen otpornosti na velika zagrevanja i gorenje, upravo zbog većeg broja mineralnih niti. Izrada mineralne vune svedena je na prirodne materijale, poput kamena i stakla, na osnovu čega se izdvaja kamena i staklena vuna. Iako stiropor ima sabijenu strukturu u odnosu na mineralnu vunu, sadržaj vazduha je znatno manji. Vazduh je najbolji toplotni izolator, koji najveći procenat zastupljenosti čini u mineralnom sastavu vune. 

Kod velikih proizvodnih industrijskih hala, gde prenos buke na spoljašnju sredinu može biti veliki, ugrađuju se krovni paneli sa mineralnom vunom. Ovakav vid unutrašnje ispune obezbeđuje dobru zvučnu izolaciju. Ako proizvodni procesi kao produkt svog rada stvaraju izvesnu količinu vlage, kameni mineralni sistemi obezbeđuju krovnoj konstrukciji da diše.

Dobre strane ispune krovnih panela poliuretanskom penom

Kod montaže krovnih panela, veliki značaj se daje unutrašnjoj ispuni i kvalitetu obostranih limova. Unutrašnja ispuna znači dobru zvučnu izolaciju ali i toplotnu. Oba tipa izolacije su značajna za sve proizvodne hale i objekte širokog spektra industrijske namene. Ukoliko je cilj postizanje dobre energetske efikasnosti, savetuje se ispuna od poliuretanske pene. 

Krovni paneli sa tankim slojem poliuretanske ispune do 30 milimetara ima jednaku važnost sa korišćenom deljinom mineralne vune. Ispuna od poliuretanske pene, čini krovne panele manje nosivim i lakšim. Navedene osobine čine veću upotrebu pomenutih materijala. Osobine poput toplotne otpornosti i provodljivosti su gotovo podjednake u odnosu na kamenu vunu. Poliuretanska pena se po sastavu razlikuje od mineralne vune. Mineralna vuna je na bazi prirodnih materijala, dok poliuretan nastaje kao polimer organskih proizvoda. 

Polimeri koji se dodaju tokom procesa proizvodnje poliuretanske pene, čine poboljšanje performansi proizvoda, utičući povoljno na izdržljivost i otpornost. Poliuretanska pena ima primenu u građevinarstvu počev od krovnih panela do upotrebe u spreju. Ukoliko je unutrašnje jezgro ispunjeno poliuretanskom penom, sastav krovnih panela sa obostranim limom ima kompaktan izgled. 

Spoljašnja obloga krovnih panela ima funkciju zaštite od spoljašnjih uticaja dok unutrašnje jezgro ima termoizolaciona svojstva. Termoizolaciona svojstva doprinose boljoj toplotnoj izolaciji sa vatrootpornošću materijala. Krovni paneli sa navedenom ispunom su ekonomski opravdani, fleksibilni, laki za montažu uz specifičnu teksturu finalnog proizvoda. Lakoća održavanja i efikasna montaža, krovne panele izdvajaju među najpouzdanije izolatore. 


Leave a Reply

Pretraga

Komentari

    Arhiva