Protivpožarni aparati – odlike, vrste i pravilna upotreba 

  • 0

Protivpožarni aparati – odlike, vrste i pravilna upotreba 

Category : Blog

U industrijskom dobu kada su gradovi postajali veći i sve više naseljeni, opasnost od požara ugrozilo je mnogo života kao i imovinu ljudi više nego ikada ranije. Iako relativno često može doći do manjih požara, sve više je onih koji vatrogasnu tehnologiju uzimaju zdravo za gotovo. Zaboravlja se da je nekada bilo vreme koje nije znalo za materijale otporne na vatru i kada nije bilo protivpožarnih aparata i alarma za detektovanje dima što u mnogome pomaže ukoliko eventualno dođe do nesreće. 

Međutim, mali broj ljudi pokazuje dovoljno interesovanja za odgovarajuću opremu. Čak i ako poseduju aparat za gašenje vatre, nisu sigurni kako se pravilno koristi, niti znaju da postoji više vrsta protivpožarnih aparata, koji su napravljeni za različite situacije. U nastavku teksta pisaćemo o vrstama i odlikama datih aparata. 

Različiti požari zahtevaju različite aparate za gašenje vatre

Kako su svi požari različiti postoje različiti protivpožarni aparati. Neki od tipova protivpožarnih aparata mogu da se koriste za nekoliko klasa požara dok se drugi strogo koriste za specifičnu klasu požara.   

Vrste protivpožarnih aparata

Najčešći tipovi protivpožarnih aparata u upotrebi koriste različite vrste goriva. Otuda postoje protivpožarni aparati sa vodom, aparati sa ugljendioksidom (oznaka CO2) i aparati sa suvim prahom (oznaka S).

  1. Protivpožarni aparati sa vodom 

Aparati za gašenje požara sa vodom se fokusiraju na to da oduzmu element toplote iz tačke plamenog žarišta. Uglavnom se koriste za požare koji uključuju obične zapaljive materije (požar klase A) poput: papira, drveta, tkanine, plastike i smeća. 

  1. Protivpožarni aparati sa suvim prahom (aparati sa oznakom S)

Ovaj tip protivpožarnih aparata ima najširu upotrebu. Koriste se, kao i prethodni, za gašenje običnih zapaljivih materija (požar klase A), za gašenje požara koji uključuju zapaljive tečnosti kao što su mast, zejtin i ulje (požar klase B), ali i za gašenje požara koji uključuju električnu opremu poput motora, raznih električnih uređaja i transformatora (požar klase C).

Upotreba S aparata

Postoje dve vrste protivpožarnih aparata sa suvim prahom, a to su aparati pod stalnim pritiskom ili aparati koji nisu pod stalnim pritiskom. Vizuelno se razlikuju, a takođe razlikuje se i njihova upotreba. 

Aparat pod stalnim pritiskom ima jednu ručicu na boci i nakon pritiska, aparat je istog trenutka spreman za upotrebu. 

Aparat koji nije pod stalnim pritiskom ima po jednu ručicu na mlaznici i boci. Potrebno je malo više vremena da aparat bude spreman za upotrebu pošto treba sačekati da se pomešaju prah i gas, kako bi se pritisak podigao, i kako bi aparat izbacivao prah i tako gasio vatru. Karakterišu se cevastom mlaznicom i najefikasniji su u industrijskim pogonima, skladištima, cisternama i slično.

  1. Protivpožarni aparati sa ugljendioksidom (aparati sa oznakom CO2)

Aparati za gašenje vatre sa ugljendioksidom proizvode takozvani efekat suvog leda jer pri izlazu iz aparata, temperatura gasa je ispod 10 stepeni. Na taj način se sva vlaga iz vazduha pretvara u led. Otuda i specifično obeležje CO2 aparata – proširena mlaznica. Protivpožarni aparat sa uglendioksidom su efikasni u požarima klase B i C, odnosno nisu pogodni za gašenje materija koje gore žarenjem jer bi u tom slučaju došlo do kontraefekta, odnosno rasplamsavanje vatre. Uglavnom se ovakvi protivpožarni aparati koriste u laboratorijama i svim ustanovima gde se koriste električni uređaji, motori i aparati. 

Upotreba CO2 aparata

Kako ovi aparati imaju ventil sa točkićem, najpre treba izvući osigurač i onda odvrnuti ventil do kraja. U suprotnom doći će do stvaranja leda koji će onemogućiti da gas izlazi iz aparata.  


Leave a Reply

Pretraga

Komentari

    Arhiva