Aluminijum postaje najznačajniji lagani materijal auto industrije

  • 0
Otkup aluminijuma

Aluminijum postaje najznačajniji lagani materijal auto industrije

Category : Blog

Čelik je dugo bio glavni materijal za izradu automobila širom sveta. Upotreba čelika je omogućavala proizvođačima automobila postizanje željenih standarda snage i bezbednosti na njihovim vozilima sa relativno niskim troškovima u poređenju sa drugim materijalima. Međutim, imajući u vidu sve strožije propise koji se odnose na emisije automobila i efikasnost goriva, smanjenje težine automobila je postao izuzetno važan faktor za proizvođače automobila. Tako je aluminijum ušao na velika vrata i postao lider kada su lagani materijali u auto industriji u pitanju!

Čelik se suočava sa rastućom konkurencijom od aluminijuma i drugih materijala. Sve ima svoju cenu, pa tako novi materijali ne dolaze jeftino. Mnogi vrše otkup automobila na kilo zarad aluminijuma i drugih sirovina (izvor: http://otkupautomobila.rs) pa sigurno možete dobro zaraditi ako posedujete neki neupotrebljivi ili slupani automobil.

Pogledajte zašto se aluminijum toliko ceni i kakav će uticaj tranzicija u proizvodnji imati na automobilsku industriju, kao i na industriju aluminijuma.

Upotreba čelika u auto industriji

Prema procenama Svetskog udruženja čeličana, automobilski sektor učestvuje sa približno 12% od ukupne globalne potrošnje čelika. ArcelorMittal je jedan od vodećih svetskih proizvođača automobilskog čelika.

Čelik je dominantan materijal u proizvodnji automobila, i sačinjava otprilike 60% težine prosečnog automobila. Međutim, u budućnosti udeo čelika u proizvodnji automobila će verovatno pasti, jer proizvođači traže materijal koji je više u skladu sa strogim propisima kojima se uređuje emisija automobila i efikasnost goriva.

Regulacija smanjenja emisija i potrošnje goriva

Jedan od najhitnijih oblasti od strateškog interesa za proizvođače automobila je usklađenost sa promenom propisa koji regulišu automobilski sektor. U cilju rešavanja ekoloških problema, vlade u Severnoj Americi i Evropi su postavili konkretne ciljeve za smanjenje emisija i potrošnje goriva.

Na primer, američka vlada je postavila cilj poboljšanja prosečne potrošnje goriva od 27,5 milja po galonu u 2012. godini na 54,4 milja po galonu u 2025. U EU, cilj je da se smanji prosečna emisija od 130 grama ugljen-dioksida po kilometru u 2015. na 95 grama ugljen-dioksida po kilometru do 2021. godine.

Kako bi automobili sa nižom potrošnjom goriva postali stvarnost, proizvođači traže načine da svoje automobile učine lakšim. To je napravilo prostor drugim materijalima, kao što je aluminijum, da ukrade tržišni udeo čelika u proizvodnji automobila. Ne samo što je preuzeo primat u auto, već i u sferi aluminijumske stolarije.

Prelazak sa čelika na druge materijale

Kao rezultat potrebe da automobili budu lakši, proizvođači uključuju veći deo lakših materijala u sastav automobila, kao što su aluminijum i plastični kompoziti. Jedan takav slučaj je ikona kamioneta, Fordov F-150. U kojem aluminijum čini otprilike 25% težine praznog F-150 u 2015. godini.

Iako ovo predstavlja specifičan primer, takođe je pokazatelj većeg trenda. U Severnoj Americi, prosečan sadržaj aluminijuma u automobilima je povećan za oko 20 kg po vozilu između 2012. i 2015. godine, u poređenju sa povećanjem od 4 kg po vozilu između 2010. i 2012. godine. Ovaj trend se poklapa sa povećanjem doprinosa aluminijuma u prosečnoj težini automobila u Severnoj Americi od 9% u 2012. na 10,4% u 2015. godini. Po studiji Ducker Worldwide, prosečan sadržaj aluminijuma u automobilima u Severnoj Americi će se povećati na čak 19% težine praznog vozila u automobilu do 2025. godine.

Budući da je aluminijum lakši metal od čelika, povećanje u smislu zapremine aluminijuma koja se koristi u prosečnom automobilu je bolji odraz povećanja primene metala. Očekuje se da će obim učešća aluminijuma u automobilima porasti sa 6,6% u 2015. na 26,6% u 2025. godini.

Imajući u vidu povoljno regulatorno okruženje, obim aluminijuma kao materijala koji se koristi u proizvodnji automobila će se sigurno povećati. Međutim, aluminijum je mnogo skuplji metal od čelika. Drugi lakše materijali kao što su mangan i plastični kompoziti su još skuplji. Dakle, postoji kompromis između smanjenja težine i povećanja troškova.

Poboljšanje čelika

Postoji prostor i za nove materijale koji donose smanjenje težine i uštedu u troškovima. Ovo je prilika za proizvođači čelika da pokušaju da povrate izgubljeno tržišno učešće sa novim, naprednim vrstama čelika visoke klase čvrstoće.

Glavne kompanije za proizvodnju čelika kao što su ArcelorMittal i US Steel u velikoj meri investiraju u proizvodnju čelika visoke čvrstoće, kako bi zadržali poziciju čelika kao materijala za automobilsku industriju. Čelik ove vrste ima zatezne čvrstoću od minimum 500 do 800 Megapaskala (MPA). Ovi čelici nude značajne uštede težine u odnosu na tradicionalne vrste čelika slične snage

Tranzicija sa čelika na aluminijum u automobilskoj industriji ima potencijal da poveća potražnju za aluminijumom u automobilskoj industriji u bliskoj budućnosti. Što će sigurno povećati prodaju proizvođača aluminijuma, kao i vrednost njihovih kompanija. Ako investirate na berzi, potražite ove kompanije.


Log out of this account

Leave a Reply

Komentari

    Arhiva